Disse forutsetningene bør ligge til grunn før du søker om lån på dagen

Det er ganske enkelt å ta opp forbrukslån, spesielt om du har god inntekt og er kredittverdig. Lånet koster imidlertid en del penger, avhengig av summen og rentebetingelsene. Her er noen forutsetningene som bør være tilstede før du søker.

Reelt behov for lån

Først og fremst bør du ha et reelt behov for pengene. Banker som tilbyr forbrukslån legger seg riktignok ikke opp i hva du vil bruke pengene til, men formålet bør ha en klar verdi for deg som låner. Å låne penger til ferier, klær, uteliv og slikt er ikke spesielt økonomisk.

De fleste som tar opp forbrukslån har umiddelbare utfordringer som ikke lar vente på seg. Hva gjør vi om bilen vi er avhengig av må repareres? Vaskemaskinen gikk i stykker og det er lenge til lønningsdag? I noen tilfeller oppstår det problemer som må løses raskt. Andre låner for å investere i noen varig, og som kanskje får en avkastning. Oppussing før salg av bolig er et godt eksempel.

Gammel nok med tilstrekkelig inntekt

Minstekravet for å få forbrukslån er at søkeren er myndig. Aldersgrensen varierer fra bank til bank. Hos noen er den 18 år, mens hos andre ligger grensen et sted mellom 18 og 25 år. Alderen vil også innvirke på lånesummen banken er villig til å yte.

Du må også ha fast inntekt. Som inntekt regnes lønn og trygdeytelser. Hva som regnes som tilstrekkelig beror på hvilken bank du søker om lån fra, samt lånesummen. Banker som tilbyr smålån på noen få tusen kroner, har som regel ingen minstekrav annet enn ”fast inntekt”. Andre, der lånesummen kan komme opp mot 600 000 kroner, krever en minste brutto inntekt opp mot 250 000 kroner. Det er ikke dermed sagt at du får det største lånet dersom du tjener akkurat minstekravet. Den totale betalingsevnen din vil innvirke på lånesummen banken er villig til å gi deg.

Stabil arbeidssituasjon

Det er ingen god idé å låne penger dersom du er usikker på din egen arbeidssituasjon, og derav dine egne fremtidige inntektsevner. De fleste av oss forventer at vi øker inntektene ettersom årene går. Vi får mer erfaring og er vanligvis mer ettertraktede på arbeidsmarkedet. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. Ulykker, konkurser, nedskjæringer, sykdom og mye annet kan inntreffe og forpurre de lysende fremtidsutsiktene.

Ta med en vurdering av din egen arbeidssituasjon, før du søker om forbrukslån. Er du usikker kan du også vurdere å velge forbrukslån fra en bank som tilbyr låneforsikring. Sett deg alltid godt inn i vilkårene for forsikringen. Den er nemlig ingen universalløsning dersom du skulle få problemer med å betale tilbake lånet. Låneforsikringer har tidsbegrensninger, og trår i kraft kun i spesifikke tilfeller av inntektstap.

Ingen betalingsanmerkning

Personer med registrerte betalingsanmerkninger får stort sett alltid avslag på søknader om forbrukslån (les om unntaket nederst i artikkelen). Er du registrert med en anmerkning, må gjelden gjøres opp før du får låne, uansett hva slags lån det er snakk om. I tillegg til dette oppgir de fleste banker at du heller ikke kan ha aktive inkassosaker.

Vær oppmerksom på at så snart kravet er oppgjort, skal den tilknyttede betalingsanmerkningen slettes. Kreditor plikter å sørge for dette, men du bør selv følge opp og forsikre deg om at det blir gjort (sjekk med kredittopplysningsbyråene).

God betalingshistorikk

Å ha unngått betalingsanmerkninger er ikke nok. Din betalingshistorikk er med på å bestemme om du får ja på søknaden om forbrukslån. Historikken dreier seg kort fortalt om når og hvordan du har betalt øvrige låneavdrag, regninger for bruk av kredittkort, samt eventuelle avbetalingsordninger for kjøp av varer. Er du stadig sen med betalingen, teller dette negativt. Det samme gjelder om du må be om utsettelser, eller ber om delbetalinger på en faktura eller et avdrag. Kredittvurderingsselskapene ser på helheten i dette, noe som dernest innvirker på din kredittscore.

Denne faktoren i bankenes vurdering er et problem for unge lånesøkere. Er du ung har du rett og slett ingen, eller for kort, betalingshistorikk. Du kan ha svært god inntekt, og være av den typen som alltid gjør opp for deg i tide, men du har bare ikke betalt mange nok avdrag til at du registreres som en god betaler.

Du blir vurdert på alle faktorer

Alle de ovenfor nevnte punktene spiller inn når banken vurderer lånesøknaden din. Noen av kravene er ufravikelige, som dette med betalingsanmerkning, mens andre vil ses på i sammenheng med de øvrige faktorene. For eksempel vil inntektskravet kunne lempes på i enkelte banker, dersom de andre faktorene teller positivt. Summen av alle faktorene er det som avgjør. Denne summen uttrykkes i en såkalt kredittscore. Scoren bestemmer ikke bare om du får låne, men også til hvilke rentebetingelser.

Det hender for øvrig at søkeren faller i skjæringspunktet mellom innvilget lån og avslag på lånesøknaden. I slike tilfeller har flere banker som policy å tilby et lavere lån enn det som det ble søkt om.

Har du betalingsanmerkning? Ingen regel uten unntak!

Som vi har beskrevet får man direkte avslag på lånesøknaden om man har en eller flere betalingsanmerkninger. Imidlertid har de i de senere årene dukket opp banker som innvilger lån også til de som du står på kredittselskapenes svarteliste. Aberet er at det da stilles krav til sikkerhet for lånet. Som sikkerhet aksepteres fortrinnsvis pant i bolig du selv eier. I noen tilfeller aksepterer banken pant i annen eiendom (hytte, tomt eller lignende), og de fleste aksepterer også kausjonist. Belåningsgraden på det pantesikrede objektet innvirker da naturligvis på hvor stort lån du vil kunne få.

Banker som tilbyr denne løsningen henvender seg først og fremst til personer med betalingsproblemer. Formålet er å refinansiere for å betale seg ut av den gjelden som forårsaket betalingsanmerkningen og inkassosaken.