Slik finner du bankenes billigste tilbud

Det er ingen gode grunner til å betale mer for et lån enn nødvendig. Skal du finne det billigste forbrukslånet må du kjenne til hvordan bankene tenker når de fastsetter rentebetingelsene. Deretter gjelder det å ha et best mulig sammenligningsgrunnlag. Her er rådene du trenger når du skal søke om forbrukslån.

Hva påvirker betingelsene på et forbrukslån?

Her er de viktigste faktorene som bestemmer prisen på et forbrukslån:

  • Størrelsen på lånesummen
  • Nedbetalingstiden
  • De ulike bankenes prispolitikk
  • Din kredittscore

Rentebetingelsene blir som regel bedre ettersom størrelsen på lånesummen øker. Dette ser vi enklest ved å sammenligne såkalte mikrolån med de største forbrukslånene. Et mikrolån kan ha effektive renter på flere hundre prosent, mens et stort forbrukslån kan få effektive renter helt ned i omtrent 8%.

De effektive rentene blir også lavere ettersom nedbetalingstiden øker. Dette er fordi alle gebyrkostnadene da fordeles på flere måneder.

Det er også prisforskjeller mellom bankene. Konkurransesituasjonen dikterer hvor lavt hver enkelt bank er villig til å gå når de tilbyr rentebetingelser.

Kredittscoren din avgjør mest

Kredittscoren din er likevel den viktigste faktoren når det gjelder vanlige forbrukslån av en viss størrelse. Mens mikrolånene og smålånene alltid er gjennomgående dyre, uansett hvem som søker, er renteforskjellene på større forbrukslån mest avhengig av søkerens økonomi. God kredittscore gir best rentetilbud fra bankene. God score gjør det også enklere å få aksept på lånesøknader, og søknader om kredittkort.

Det lønner seg å jobbe kontinuerlig for å forbedre kredittscoren. Du vil blant annet få god effekt av å alltid betale regninger i tide. Unngå også å ha for mye gjeld, spesielt fra kredittkort og forbrukslån. Det er også bedre å skylde én bank eller kredittselskap, i stedet for flere. Stabil inntekt er en spesielt viktig faktor for kredittscoren.

Det viktigste for å finne billig finansiering

Det viktigste du må ha i bakhodet når du skal søke om lån er at du må sammenligne så mange tilbud som mulig. Det er svært sjeldent to banker sender av sted to identiske tilbud. Det ene vil nesten garantert være billigere enn det andre. Med det høye antallet banker på markedet for forbrukslån, sier det seg selv at det lønner seg å undersøke tilbudene fra flest mulig.

Her finnes det strengt tatt ingen gode unnskyldninger for å være lat. Det koster ikke en krone å sende en uforpliktende søknad, og tidsbruken er uansett marginal.

Glem låneeksempelet som bankene oppgir

De fleste har fått med seg at alle banker oppgir et låneeksempel på nettsidene sine. Eksempelet er lovpålagt og skal illustrere hva gjennomsnittskundens betingelser er for et bestemt lånebeløp, og der lånebeløpet tilbakebetales innen en viss tid. De typiske opplysningene som oppgis er et spesifikt lånebeløp, nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyrets størrelse, nedbetalingstid og totalkostnad.

Når det gjelder forbrukslån er disse tallene å regne som kun retningsgivende. De betingelsene du får på et tilsvarende lån kan bli både merkbart bedre, og merkbart verre. Hva dine rentebetingelser blir vet du aldri før du får svar på søknaden din.

Se på totalkostnadene når du sammenligner

Når du innhenter flere tilbud, sørg for at alle søknader har lik lånesum og lik nedbetalingstid. Deretter er totalkostnaden ved nedbetalt lån det eneste du trenger å se på når du sammenligner. Hva hver enkelt bank averterer som laveste nominelle rente, og hvilke gebyrer de krever, er uinteressant. Det er sluttsummen av dette som betyr noe. Med det sagt, å fokusere på totalkostnaden forutsetter at tilbakebetalingsplanen faktisk følges.

Vurder å bruke en finansagent

Finansagenter er selskap som videreformidler lånesøknaden til alle banker de samarbeider med. Lendo og Aconto er to gode eksempler på slike agenter. Begge selskapene har avtaler med omtrent 15 forskjellige banker. Når de så mottar en søknad om forbrukslån, videresender de denne automatisk til samtlige. Deretter kommer det svar fortløpende ettersom hver enkelt bank behandler søknaden. Hos mange banker er denne prosessen automatisert, noe som betyr at alle svarene ofte kommer i løpet av kun noen timer. Svarene inkluderer et lånetilbud såfremt banken anser deg som kredittverdig.

Det koster ingenting å bruke agenten, og du forplikter deg heller ikke på noen måte. Hovedforskjellen på å søke selv til hver enkelt bank, sammenlignet med å bruke en finansagent, er tidsbruken.

Kan du søke sammen med partneren din?

En effektiv måte å skaffe seg bedre rentebetingelser på er å låne sammen med partneren din. To som søker om lån sammen kalles medlåntakere, noe de fleste banker tilbyr muligheter for. Begge har da lik rett til pengene, og begge blir ansvarlige for tilbakebetalingen. Dermed får banken lavere risiko for at lånet misligholdes, og de er derfor ofte rausere når de beregner rentetilbudet.

En medlåntaker bør være en person du har felles økonomi med, for eksempel samboeren eller ektefellen din. Å låne sammen med venner kan være en dårlig idé dersom det oppstår en krangel om tilbakebetalingen. Det er også mer komplisert i forhold til det skattemessige ved lånet. Gjeldsrenter gir rett til fradrag på skatten, noe som er mye enklere å fordele mellom registrerte partnere.

Oppsummering og et siste tips

Kortversjonen av vår gjennomgang kan oppsummeres i tre punkter.

  • Innhent så mange tilbud som mulig.
  • Velg det forbrukslånet med lavest totalkostnad.
  • Vurder å bruke en medlåner om du har.

Følger du denne tankegangen, gir du deg selv bedre muligheter til å finne det forbrukslånet som koster deg minst penger.

Det er imidlertid fortsatt mulig å redusere kostnadene på forbrukslånet, selv om du fant det billigste alternativet ut ifra din kredittscore. Det gjør du ved å betale kostnadsfritt ned på lånet raskere enn avtalt. Bruk de mulighetene som oppstår, for eksempel ekstra lønnsutbetalinger, bonuser, feriepenger, arv eller lignende.