Slik finner du bankenes billigste tilbud

Det er ingen gode grunner til å betale mer for et lån enn nødvendig. Skal du finne det billigste forbrukslånet må du kjenne til hvordan bankene tenker når de fastsetter rentebetingelsene. Deretter gjelder det å ha et best mulig sammenligningsgrunnlag. Her er rådene du trenger når du skal søke om forbrukslån.

Hva påvirker betingelsene på et forbrukslån?

Her er de viktigste faktorene som bestemmer prisen på et forbrukslån:

 • Størrelsen på lånesummen
 • Nedbetalingstiden
 • De ulike bankenes prispolitikk
 • Din kredittscore

Rentebetingelsene blir som regel bedre ettersom størrelsen på lånesummen øker. Dette ser vi enklest ved å sammenligne såkalte mikrolån med de største forbrukslånene. Et mikrolån kan ha effektive renter på flere hundre prosent, mens et stort forbrukslån kan få effektive renter helt ned i omtrent 8%.

De effektive rentene blir også lavere ettersom nedbetalingstiden øker. Dette er fordi alle gebyrkostnadene da fordeles på flere måneder.

Det er også prisforskjeller mellom bankene. Konkurransesituasjonen dikterer hvor lavt hver enkelt bank er villig til å gå når de tilbyr rentebetingelser.

Kredittscoren din avgjør mest

Kredittscoren din er likevel den viktigste faktoren når det gjelder vanlige forbrukslån av en viss størrelse. Mens mikrolånene og smålånene alltid er gjennomgående dyre, uansett hvem som søker, er renteforskjellene på større forbrukslån mest avhengig av søkerens økonomi. God kredittscore gir best rentetilbud fra bankene. God score gjør det også enklere å få aksept på lånesøknader, og søknader om kredittkort.

Det lønner seg å jobbe kontinuerlig for å forbedre kredittscoren. Du vil blant annet få god effekt av å alltid betale regninger i tide. Unngå også å ha for mye gjeld, spesielt fra kredittkort og forbrukslån. Det er også bedre å skylde én bank eller kredittselskap, i stedet for flere. Stabil inntekt er en spesielt viktig faktor for kredittscoren.

Det viktigste for å finne billig finansiering

Det viktigste du må ha i bakhodet når du skal søke om lån er at du må sammenligne så mange tilbud som mulig. Det er svært sjeldent to banker sender av sted to identiske tilbud. Det ene vil nesten garantert være billigere enn det andre. Med det høye antallet banker på markedet for forbrukslån, sier det seg selv at det lønner seg å undersøke tilbudene fra flest mulig.

Her finnes det strengt tatt ingen gode unnskyldninger for å være lat. Det koster ikke en krone å sende en uforpliktende søknad, og tidsbruken er uansett marginal.

Glem låneeksempelet som bankene oppgir

De fleste har fått med seg at alle banker oppgir et låneeksempel på nettsidene sine. Eksempelet er lovpålagt og skal illustrere hva gjennomsnittskundens betingelser er for et bestemt lånebeløp, og der lånebeløpet tilbakebetales innen en viss tid. De typiske opplysningene som oppgis er et spesifikt lånebeløp, nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyrets størrelse, nedbetalingstid og totalkostnad.

Når det gjelder forbrukslån er disse tallene å regne som kun retningsgivende. De betingelsene du får på et tilsvarende lån kan bli både merkbart bedre, og merkbart verre. Hva dine rentebetingelser blir vet du aldri før du får svar på søknaden din.

Se på totalkostnadene når du sammenligner

Når du innhenter flere tilbud, sørg for at alle søknader har lik lånesum og lik nedbetalingstid. Deretter er totalkostnaden ved nedbetalt lån det eneste du trenger å se på når du sammenligner. Hva hver enkelt bank averterer som laveste nominelle rente, og hvilke gebyrer de krever, er uinteressant. Det er sluttsummen av dette som betyr noe. Med det sagt, å fokusere på totalkostnaden forutsetter at tilbakebetalingsplanen faktisk følges.

Vurder å bruke en finansagent

Finansagenter er selskap som videreformidler lånesøknaden til alle banker de samarbeider med. Lendo og Aconto er to gode eksempler på slike agenter. Begge selskapene har avtaler med omtrent 15 forskjellige banker. Når de så mottar en søknad om forbrukslån, videresender de denne automatisk til samtlige. Deretter kommer det svar fortløpende ettersom hver enkelt bank behandler søknaden. Hos mange banker er denne prosessen automatisert, noe som betyr at alle svarene ofte kommer i løpet av kun noen timer. Svarene inkluderer et lånetilbud såfremt banken anser deg som kredittverdig.

Det koster ingenting å bruke agenten, og du forplikter deg heller ikke på noen måte. Hovedforskjellen på å søke selv til hver enkelt bank, sammenlignet med å bruke en finansagent, er tidsbruken.

Kan du søke sammen med partneren din?

En effektiv måte å skaffe seg bedre rentebetingelser på er å låne sammen med partneren din. To som søker om lån sammen kalles medlåntakere, noe de fleste banker tilbyr muligheter for. Begge har da lik rett til pengene, og begge blir ansvarlige for tilbakebetalingen. Dermed får banken lavere risiko for at lånet misligholdes, og de er derfor ofte rausere når de beregner rentetilbudet.

En medlåntaker bør være en person du har felles økonomi med, for eksempel samboeren eller ektefellen din. Å låne sammen med venner kan være en dårlig idé dersom det oppstår en krangel om tilbakebetalingen. Det er også mer komplisert i forhold til det skattemessige ved lånet. Gjeldsrenter gir rett til fradrag på skatten, noe som er mye enklere å fordele mellom registrerte partnere.

Oppsummering og et siste tips

Kortversjonen av vår gjennomgang kan oppsummeres i tre punkter.

 • Innhent så mange tilbud som mulig.
 • Velg det forbrukslånet med lavest totalkostnad.
 • Vurder å bruke en medlåner om du har.

Følger du denne tankegangen, gir du deg selv bedre muligheter til å finne det forbrukslånet som koster deg minst penger.

Det er imidlertid fortsatt mulig å redusere kostnadene på forbrukslånet, selv om du fant det billigste alternativet ut ifra din kredittscore. Det gjør du ved å betale kostnadsfritt ned på lånet raskere enn avtalt. Bruk de mulighetene som oppstår, for eksempel ekstra lønnsutbetalinger, bonuser, feriepenger, arv eller lignende.

Når bør du vurdere å finansiere båten med usikret kreditt?

Skal du låne penger til båt? Da er båtlån uten sikkerhet ikke det første du bør vurdere. Start heller med disse alternativene først.

Lønner det seg å ta opp båtlån uten sikkerhet?

Kikker du på båtlån uten sikkerhet? Vent litt. Før du kaster deg over de ulike tilbudene skal du få litt kjøtt på beinet. For lån til båt uten pant i farkosten kan fort bli dyrere enn nødvendig. Mange av «båtlånstilbudene» du ser er i realiteten ordinære forbrukslån.

Derfor skal du få vite hvilke alternativer du faktisk har.

7-metersgrensen

Det går en grense ved 7 meter. Eller 22,96 fot. Om båten er kortere eller lengre enn dette har mye å si for hvordan du kan finansiere kjøpet av den. Og hvor båten skal eller kan registreres.

 • Alle fritidsbåter over 15 meter skal registreres i skipsregisteret NOR.
 • For båter mellom 7 og 15 meter er registreringen frivillig.
 • Småbåter under 7 meter kan registreres i småbåtregisteret om man ønsker det.

Fordelen med NOR-registeret er at det er et rettsvernregister. Registrerer du en båt her, får du en like god beskyttelse av eierskapet som når du tinglyser en eiendom. Dette forenkler også prosessen med å skaffe et godt båtlån.

Lån til båter over 7 meter

Alle båter mellom 7 meter og 15 meter kan registreres i NOR. Dette åpner for at du kan få et rendyrket båtlån. Med pant i båten. Det er flere banker som tilbyr denne finansieringen. Og renten kan være veldig god. Helt ned i 3 % til 4 % hvis du stiller med en større egenandel.

Ulempen, for en del låntakere, er at bankene ofte krever at man ikke har voldsomt mye gjeld fra før. Dermed kan drømmen om en større båt ryke for ganske mange.

Når båten er under 7 meter

Båter under 7 meter kan ikke registreres i NOR. Dermed kan du heller ikke tilby bankene skipspant når du søker om lån.

Det er allikevel mange banker som er villige til å gi deg et båtlån. Med gode renter. Men da er forutsetningen at du stiller opp med minst 35 % av kjøpesummen som egenkapital. Og du må som regel registrere fartøyet i småbåtregisteret.

Innfrir du kravene over er det ikke umulig å få en effektiv rente på 5-tallet i de rette bankene.

Sikkerhet i egen bolig

Er boligen eller leiligheten din vesentlig mer verdt enn boliglånet? Da kan du sjekke med banken om den kan være villig til å øke lånet slik at du kan kjøpe båten med sikkerhet i boligen. Er lånet ditt et godt stykke under 75 % av eiendomsverdien har du trolig en del å gå på.

Er lånet ditt lavere enn 60 % av eiendomsverdien? Da kan du også be banken om et rammelån. Eller et Flexilån, som noen kaller det.

Å bruke sikkerhet i eiendom til å låne til drømmebåten, kan sende deg et par knepp ned på rente skalaen, sammenlignet med ordinære båtlån. Bare husk at den samlede rentekostnaden allikevel kan bli høyere hvis du bruker lang tid på nedbetalingen.

Båtlån uten sikkerhet

En rekke utlånere annonserer for båtlån uten sikkerhet. Bare vær klar over at mange av disse tilbudene i realiteten er forbrukslån. Fordelen med denne finansieringsformen er at du får svar raskere på om du får lån eller ikke. Du trenger heller ikke å sende over dokumentasjon på båten du vil ha.

Ulempen er at de effektive rentene raskt kan ende opp nært 20 %. Eller mer. Derfor anbefaler mange at du ser på slike lån som en siste utvei. Det er først når du har sjekket at ingen av de andre alternativene er aktuelle, at du bør vurdere å ta opp et forbrukslån for å kjøpe deg en båt.

Disse forutsetningene bør ligge til grunn før du søker om lån på dagen

Det er ganske enkelt å ta opp forbrukslån, spesielt om du har god inntekt og er kredittverdig. Lånet koster imidlertid en del penger, avhengig av summen og rentebetingelsene. Her er noen forutsetningene som bør være tilstede før du søker.

Reelt behov for lån

Først og fremst bør du ha et reelt behov for pengene. Banker som tilbyr forbrukslån legger seg riktignok ikke opp i hva du vil bruke pengene til, men formålet bør ha en klar verdi for deg som låner. Å låne penger til ferier, klær, uteliv og slikt er ikke spesielt økonomisk.

De fleste som tar opp forbrukslån har umiddelbare utfordringer som ikke lar vente på seg. Hva gjør vi om bilen vi er avhengig av må repareres? Vaskemaskinen gikk i stykker og det er lenge til lønningsdag? I noen tilfeller oppstår det problemer som må løses raskt. Andre låner for å investere i noen varig, og som kanskje får en avkastning. Oppussing før salg av bolig er et godt eksempel.

Gammel nok med tilstrekkelig inntekt

Minstekravet for å få forbrukslån er at søkeren er myndig. Aldersgrensen varierer fra bank til bank. Hos noen er den 18 år, mens hos andre ligger grensen et sted mellom 18 og 25 år. Alderen vil også innvirke på lånesummen banken er villig til å yte.

Du må også ha fast inntekt. Som inntekt regnes lønn og trygdeytelser. Hva som regnes som tilstrekkelig beror på hvilken bank du søker om lån fra, samt lånesummen. Banker som tilbyr smålån på noen få tusen kroner, har som regel ingen minstekrav annet enn ”fast inntekt”. Andre, der lånesummen kan komme opp mot 600 000 kroner, krever en minste brutto inntekt opp mot 250 000 kroner. Det er ikke dermed sagt at du får det største lånet dersom du tjener akkurat minstekravet. Den totale betalingsevnen din vil innvirke på lånesummen banken er villig til å gi deg.

Stabil arbeidssituasjon

Det er ingen god idé å låne penger dersom du er usikker på din egen arbeidssituasjon, og derav dine egne fremtidige inntektsevner. De fleste av oss forventer at vi øker inntektene ettersom årene går. Vi får mer erfaring og er vanligvis mer ettertraktede på arbeidsmarkedet. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. Ulykker, konkurser, nedskjæringer, sykdom og mye annet kan inntreffe og forpurre de lysende fremtidsutsiktene.

Ta med en vurdering av din egen arbeidssituasjon, før du søker om forbrukslån. Er du usikker kan du også vurdere å velge forbrukslån fra en bank som tilbyr låneforsikring. Sett deg alltid godt inn i vilkårene for forsikringen. Den er nemlig ingen universalløsning dersom du skulle få problemer med å betale tilbake lånet. Låneforsikringer har tidsbegrensninger, og trår i kraft kun i spesifikke tilfeller av inntektstap.

Ingen betalingsanmerkning

Personer med registrerte betalingsanmerkninger får stort sett alltid avslag på søknader om forbrukslån (les om unntaket nederst i artikkelen). Er du registrert med en anmerkning, må gjelden gjøres opp før du får låne, uansett hva slags lån det er snakk om. I tillegg til dette oppgir de fleste banker at du heller ikke kan ha aktive inkassosaker.

Vær oppmerksom på at så snart kravet er oppgjort, skal den tilknyttede betalingsanmerkningen slettes. Kreditor plikter å sørge for dette, men du bør selv følge opp og forsikre deg om at det blir gjort (sjekk med kredittopplysningsbyråene).

God betalingshistorikk

Å ha unngått betalingsanmerkninger er ikke nok. Din betalingshistorikk er med på å bestemme om du får ja på søknaden om forbrukslån. Historikken dreier seg kort fortalt om når og hvordan du har betalt øvrige låneavdrag, regninger for bruk av kredittkort, samt eventuelle avbetalingsordninger for kjøp av varer. Er du stadig sen med betalingen, teller dette negativt. Det samme gjelder om du må be om utsettelser, eller ber om delbetalinger på en faktura eller et avdrag. Kredittvurderingsselskapene ser på helheten i dette, noe som dernest innvirker på din kredittscore.

Denne faktoren i bankenes vurdering er et problem for unge lånesøkere. Er du ung har du rett og slett ingen, eller for kort, betalingshistorikk. Du kan ha svært god inntekt, og være av den typen som alltid gjør opp for deg i tide, men du har bare ikke betalt mange nok avdrag til at du registreres som en god betaler.

Du blir vurdert på alle faktorer

Alle de ovenfor nevnte punktene spiller inn når banken vurderer lånesøknaden din. Noen av kravene er ufravikelige, som dette med betalingsanmerkning, mens andre vil ses på i sammenheng med de øvrige faktorene. For eksempel vil inntektskravet kunne lempes på i enkelte banker, dersom de andre faktorene teller positivt. Summen av alle faktorene er det som avgjør. Denne summen uttrykkes i en såkalt kredittscore. Scoren bestemmer ikke bare om du får låne, men også til hvilke rentebetingelser.

Det hender for øvrig at søkeren faller i skjæringspunktet mellom innvilget lån og avslag på lånesøknaden. I slike tilfeller har flere banker som policy å tilby et lavere lån enn det som det ble søkt om.

Har du betalingsanmerkning? Ingen regel uten unntak!

Som vi har beskrevet får man direkte avslag på lånesøknaden om man har en eller flere betalingsanmerkninger. Imidlertid har de i de senere årene dukket opp banker som innvilger lån også til de som du står på kredittselskapenes svarteliste. Aberet er at det da stilles krav til sikkerhet for lånet. Som sikkerhet aksepteres fortrinnsvis pant i bolig du selv eier. I noen tilfeller aksepterer banken pant i annen eiendom (hytte, tomt eller lignende), og de fleste aksepterer også kausjonist. Belåningsgraden på det pantesikrede objektet innvirker da naturligvis på hvor stort lån du vil kunne få.

Banker som tilbyr denne løsningen henvender seg først og fremst til personer med betalingsproblemer. Formålet er å refinansiere for å betale seg ut av den gjelden som forårsaket betalingsanmerkningen og inkassosaken.

Viktige fordeler og ulemper med å velge et lån uten krav til sikkerhet

Usikrede lån brukes ofte til å dekke uforutsette utgifter som kommer på kort varsel. Går du for raskt frem og velger første tilbud kan det hende du drar på deg høyere utgifter enn om du bruker litt tid på vurderingen. En annen god grunn til å søke informasjon som du får her er at det ikke alltid er riktig å låne. Kanskje er sparing eller kutt i utgiftene en bedre løsning. Her er de viktigste fordelene og ulempene ved usikrede lån (forbrukslån og brukskreditt).

Enklere å få søknadene innvilget

Positive og negative sider ved forbrukslån.Låner du til bolig, hytte, bil, eller andre kapitalkrevende objekter er lånesummene normalt så høye at banken krever sikkerhet. Sikkerheten, eller panten, er som regel i det objektet du kjøper for pengene du låner. Sikkerheten kan også være et annet objekt du eier, for eksempel om huset du eier er sikkerhet for boliglånet du tar opp til en leilighet du vil leie ut. Sikkerhet kan også stilles av en annen part, såkalt kausjonist.

Låner du til forbruk må du vanligvis ikke stille med sikkerhet. Dette er på sett og vis den største fordelen med denne typen lån, men også en ulempe (se lengre ned i artikkelen angående kostnader). Søknadsprosessen er betydelig enklere og sjansene for å få låne er høyere.

Søknadsprosessen unnagjort på 1-2-3

Uansett hvilket lån du søker om, enten det er med eller uten sikring, til bolig, bil eller forbruk, foretar banken en kredittvurdering. I mange banker er denne vurderingen automatisert når det gjelder mindre lånesummer uten sikkerhet. De bankene som fortsatt gjør dette manuelt, gjør uansett vurderingen langt raskere enn for et sikret lån. I følge økonomisiden Bedrefinans.no tar det ofte ikke mer enn et par timer før du får svar.

Derfor får du svar på søknaden din umiddelbart hos de fleste banker. Hos de raskeste bankene betyr dette kun noen minutter etter at de mottok søknaden gitt at du signerer med BankID.

Les også: Misbrukes BankID kan du ende med regninga.

Pengene utbetales raskt

Søk om et raskt lån og få utbetalt pengene i løpet av kort tid.Som et resultat av den forenklede søknadsprosessen, går det også raskt å få utbetalt et lån uten sikkerhet. Bankene oppgir ofte at du kan få lån på dagen, noe som faktisk stemmer i enkelte tilfeller. Du må som regel ha full klaff på følgende områder for å få et lån på dagen.

 • Du må søke på en virkedag, gjerne tidlig på morgenen
 • Søknaden må behandles umiddelbart
 • Søknaden må godkjennes
 • Eventuell dokumentasjon på inntekt må sendes inn raskt
 • Banken må ha effektive utbetalingsrutiner

Med det sagt, det vanligste er at du får innvilget lån på dagen, mens utbetalingen som deretter skal foretas tar mellom 1 og 3 dager. Det hele avhenger også av at du oppgir korrekt informasjon når du søker, i tillegg til de nevnte punktene.

Lave krav til søkeren

Selv om forbrukslån og brukskreditter ikke krever sikkerhet, stiller bankene lavere krav til søkeren sammenlignet med for eksempel boliglån. Bankenes minimumskrav varierer innenfor de følgende kriteriene:

Alderskravene er 18 år i enkelte banker, og sjelden høyere enn 22 år
Du må ha fast inntekt, sjelden høyere enn 250 000 kroner brutto
Du må ha unngått betalingsanmerkninger og inkassosaker
Du må være skattepliktig i Norge

Lånesummen innvirker selvsagt også på om du får låne penger. Bankene er mer velvillige om lånesummen er 25 000 kroner, enn om den er ti ganger høyere. De største lånene uten sikkerhet er på 600 000 kroner, men disse er reservert for søkere med særdeles høy årsinntekt. Søker du om slike summer, kan du forvente at banken foretar en mer grundig vurdering av kredittverdigheten din.

Alt foregår online

Bankene har gjort det enkelt å søke lån online.Søknader som leveres via bankens nettside, og automatisert kredittvurdering, forenkler hele prosessen betydelig. Selv dokumentasjonen på inntekt leveres digitalt om du vil. Har du i tillegg BankID og signerer med denne, kan du søke og motta lånet fra hvor som helst så lenge du er online.

Det går dermed raskt å innhente mange tilbud på én gang, slik at du får bedre mulighet til å finne det billigste alternativet. Du kan også benytte deg av lånemeglere som innhenter tilbudene på dine vegne, slik at prosessen gå enda raskere.

Bruk pengene til hva du vil

Det stilles ingen krav til formålet med lånet når du låner til forbruk. Du må riktignok oppgi formål i søknaden, men dette er kun en formalitet. Årsaken er at banken plikter å ikke låne ut til formål som strider med norsk lovgivning.

Så lenge du ikke har skumle hensikter, kan du strengt tatt oppgi hva som helst som formål. Om du ombestemmer deg senere og vil bruke pengene til noe annet enn det du oppga, står du fritt til å gjøre dette. En drifts eller brukskreditt uten sikkerhet eksemplifiserer dette best. Den låneformen gir deg kontinuerlig tilgang til midler innenfor kredittrammen, og du oppgir selvsagt ikke formålet med hvert eneste uttak.

Rentene kan bli veldig høye

Høyere lånesum gir ofte lavere rente.Det at lånet er usikret medfører høyere kostnader. Man kan si at bankens manglende sikkerhet i form av pant, innhentes ved at rentene er høyere på usikrede lån. Eventuelle tap på enkelte kunder, dekkes inn av høyere fortjeneste på andre.

Hvor mye dyrere et usikret lån blir avhenger primært av banken du låner fra, lånestørrelsen og nedbetalingstiden, samt din egen betalingsevne. De laveste rentene er omtrent 7% nominelt, mens de høyeste grenser til det uakseptable.

Generelt er det slik at større lånesummer gir laveste nominelle rente. Folk med god betalingsevne og betalingshistorikk, får dernest de beste rentetilbudene. Derfor er det en enorm forskjell på rentenivået om en sikker bankkunde låner 500 000 kroner fra for eksempel Bank Norwegian, enn om en noe slurvete kunde med lav inntekt låner 10 000 kroner med kort nedbetalingstid. Sistnevnte betaler prosentvis betydelig mer i renter.

Låneutensikkerhet.net kan fortelle at et gjennomsnittlig lån uten sikkerhet har en rente på mellom 16-17%.

Dyrt å være fattig eller ung

Det er også noe ukurant ved dette at personer med dårlig betalingsevne får høyere renter. Er søkerens kredittscore lav (mindre sikker betaler) vil de fleste banker kreve høyere renter enn om kredittscoren er høy (mer sikker betaler). For de med god betalingshistorikk er dette finfint. For mange andre, spesielt unge mennesker, kan denne praksisen medføre unødvendig dyre renter.

Kan være for enkelt å få lån

Antallet personer med gjeldsproblemer i Norge er økende. Noe av dette skyldes uvettig opptak av usikrede lån og bruk av kredittkort. De mest ekstreme eksemplene er personer som tar opp en rekke lån, samt besitter flere kredittkort, og som har forbruk som overgår inntektene en lang gang.

Uvettig opptak av lån er blant annet et resultat av at Norge mangler et gjeldsregister. Et slikt register er på trappene ifølge Finansnorge.no, men frem til i dag har det åpenbart vært for enkelt å pådra seg for høy gjeld, blant annet fra usikrede lån. Konsekvensene av å misligholde et lån er noe man ikke skal kimse av. Kostnadene blir betydelig høyere og mange pådrar seg inkassosaker og betalingsanmerkninger.