Når bør du vurdere å finansiere båten med usikret kreditt?

Skal du låne penger til båt? Da er båtlån uten sikkerhet ikke det første du bør vurdere. Start heller med disse alternativene først.

Lønner det seg å ta opp båtlån uten sikkerhet?

Kikker du på båtlån uten sikkerhet? Vent litt. Før du kaster deg over de ulike tilbudene skal du få litt kjøtt på beinet. For lån til båt uten pant i farkosten kan fort bli dyrere enn nødvendig. Mange av «båtlånstilbudene» du ser er i realiteten ordinære forbrukslån.

Derfor skal du få vite hvilke alternativer du faktisk har.

7-metersgrensen

Det går en grense ved 7 meter. Eller 22,96 fot. Om båten er kortere eller lengre enn dette har mye å si for hvordan du kan finansiere kjøpet av den. Og hvor båten skal eller kan registreres.

  • Alle fritidsbåter over 15 meter skal registreres i skipsregisteret NOR.
  • For båter mellom 7 og 15 meter er registreringen frivillig.
  • Småbåter under 7 meter kan registreres i småbåtregisteret om man ønsker det.

Fordelen med NOR-registeret er at det er et rettsvernregister. Registrerer du en båt her, får du en like god beskyttelse av eierskapet som når du tinglyser en eiendom. Dette forenkler også prosessen med å skaffe et godt båtlån.

Lån til båter over 7 meter

Alle båter mellom 7 meter og 15 meter kan registreres i NOR. Dette åpner for at du kan få et rendyrket båtlån. Med pant i båten. Det er flere banker som tilbyr denne finansieringen. Og renten kan være veldig god. Helt ned i 3 % til 4 % hvis du stiller med en større egenandel.

Ulempen, for en del låntakere, er at bankene ofte krever at man ikke har voldsomt mye gjeld fra før. Dermed kan drømmen om en større båt ryke for ganske mange.

Når båten er under 7 meter

Båter under 7 meter kan ikke registreres i NOR. Dermed kan du heller ikke tilby bankene skipspant når du søker om lån.

Det er allikevel mange banker som er villige til å gi deg et båtlån. Med gode renter. Men da er forutsetningen at du stiller opp med minst 35 % av kjøpesummen som egenkapital. Og du må som regel registrere fartøyet i småbåtregisteret.

Innfrir du kravene over er det ikke umulig å få en effektiv rente på 5-tallet i de rette bankene.

Sikkerhet i egen bolig

Er boligen eller leiligheten din vesentlig mer verdt enn boliglånet? Da kan du sjekke med banken om den kan være villig til å øke lånet slik at du kan kjøpe båten med sikkerhet i boligen. Er lånet ditt et godt stykke under 75 % av eiendomsverdien har du trolig en del å gå på.

Er lånet ditt lavere enn 60 % av eiendomsverdien? Da kan du også be banken om et rammelån. Eller et Flexilån, som noen kaller det.

Å bruke sikkerhet i eiendom til å låne til drømmebåten, kan sende deg et par knepp ned på rente skalaen, sammenlignet med ordinære båtlån. Bare husk at den samlede rentekostnaden allikevel kan bli høyere hvis du bruker lang tid på nedbetalingen.

Båtlån uten sikkerhet

En rekke utlånere annonserer for båtlån uten sikkerhet. Bare vær klar over at mange av disse tilbudene i realiteten er forbrukslån. Fordelen med denne finansieringsformen er at du får svar raskere på om du får lån eller ikke. Du trenger heller ikke å sende over dokumentasjon på båten du vil ha.

Ulempen er at de effektive rentene raskt kan ende opp nært 20 %. Eller mer. Derfor anbefaler mange at du ser på slike lån som en siste utvei. Det er først når du har sjekket at ingen av de andre alternativene er aktuelle, at du bør vurdere å ta opp et forbrukslån for å kjøpe deg en båt.