Viktige fordeler og ulemper med å velge et lån uten krav til sikkerhet

Usikrede lån brukes ofte til å dekke uforutsette utgifter som kommer på kort varsel. Går du for raskt frem og velger første tilbud kan det hende du drar på deg høyere utgifter enn om du bruker litt tid på vurderingen. En annen god grunn til å søke informasjon som du får her er at det ikke alltid er riktig å låne. Kanskje er sparing eller kutt i utgiftene en bedre løsning. Her er de viktigste fordelene og ulempene ved usikrede lån (forbrukslån og brukskreditt).

Enklere å få søknadene innvilget

Positive og negative sider ved forbrukslån.Låner du til bolig, hytte, bil, eller andre kapitalkrevende objekter er lånesummene normalt så høye at banken krever sikkerhet. Sikkerheten, eller panten, er som regel i det objektet du kjøper for pengene du låner. Sikkerheten kan også være et annet objekt du eier, for eksempel om huset du eier er sikkerhet for boliglånet du tar opp til en leilighet du vil leie ut. Sikkerhet kan også stilles av en annen part, såkalt kausjonist.

Låner du til forbruk må du vanligvis ikke stille med sikkerhet. Dette er på sett og vis den største fordelen med denne typen lån, men også en ulempe (se lengre ned i artikkelen angående kostnader). Søknadsprosessen er betydelig enklere og sjansene for å få låne er høyere.

Søknadsprosessen unnagjort på 1-2-3

Uansett hvilket lån du søker om, enten det er med eller uten sikring, til bolig, bil eller forbruk, foretar banken en kredittvurdering. I mange banker er denne vurderingen automatisert når det gjelder mindre lånesummer uten sikkerhet. De bankene som fortsatt gjør dette manuelt, gjør uansett vurderingen langt raskere enn for et sikret lån. I følge økonomisiden Bedrefinans.no tar det ofte ikke mer enn et par timer før du får svar.

Derfor får du svar på søknaden din umiddelbart hos de fleste banker. Hos de raskeste bankene betyr dette kun noen minutter etter at de mottok søknaden gitt at du signerer med BankID.

Les også: Misbrukes BankID kan du ende med regninga.

Pengene utbetales raskt

Søk om et raskt lån og få utbetalt pengene i løpet av kort tid.Som et resultat av den forenklede søknadsprosessen, går det også raskt å få utbetalt et lån uten sikkerhet. Bankene oppgir ofte at du kan få lån på dagen, noe som faktisk stemmer i enkelte tilfeller. Du må som regel ha full klaff på følgende områder for å få et lån på dagen.

  • Du må søke på en virkedag, gjerne tidlig på morgenen
  • Søknaden må behandles umiddelbart
  • Søknaden må godkjennes
  • Eventuell dokumentasjon på inntekt må sendes inn raskt
  • Banken må ha effektive utbetalingsrutiner

Med det sagt, det vanligste er at du får innvilget lån på dagen, mens utbetalingen som deretter skal foretas tar mellom 1 og 3 dager. Det hele avhenger også av at du oppgir korrekt informasjon når du søker, i tillegg til de nevnte punktene.

Lave krav til søkeren

Selv om forbrukslån og brukskreditter ikke krever sikkerhet, stiller bankene lavere krav til søkeren sammenlignet med for eksempel boliglån. Bankenes minimumskrav varierer innenfor de følgende kriteriene:

Alderskravene er 18 år i enkelte banker, og sjelden høyere enn 22 år
Du må ha fast inntekt, sjelden høyere enn 250 000 kroner brutto
Du må ha unngått betalingsanmerkninger og inkassosaker
Du må være skattepliktig i Norge

Lånesummen innvirker selvsagt også på om du får låne penger. Bankene er mer velvillige om lånesummen er 25 000 kroner, enn om den er ti ganger høyere. De største lånene uten sikkerhet er på 600 000 kroner, men disse er reservert for søkere med særdeles høy årsinntekt. Søker du om slike summer, kan du forvente at banken foretar en mer grundig vurdering av kredittverdigheten din.

Alt foregår online

Bankene har gjort det enkelt å søke lån online.Søknader som leveres via bankens nettside, og automatisert kredittvurdering, forenkler hele prosessen betydelig. Selv dokumentasjonen på inntekt leveres digitalt om du vil. Har du i tillegg BankID og signerer med denne, kan du søke og motta lånet fra hvor som helst så lenge du er online.

Det går dermed raskt å innhente mange tilbud på én gang, slik at du får bedre mulighet til å finne det billigste alternativet. Du kan også benytte deg av lånemeglere som innhenter tilbudene på dine vegne, slik at prosessen gå enda raskere.

Bruk pengene til hva du vil

Det stilles ingen krav til formålet med lånet når du låner til forbruk. Du må riktignok oppgi formål i søknaden, men dette er kun en formalitet. Årsaken er at banken plikter å ikke låne ut til formål som strider med norsk lovgivning.

Så lenge du ikke har skumle hensikter, kan du strengt tatt oppgi hva som helst som formål. Om du ombestemmer deg senere og vil bruke pengene til noe annet enn det du oppga, står du fritt til å gjøre dette. En drifts eller brukskreditt uten sikkerhet eksemplifiserer dette best. Den låneformen gir deg kontinuerlig tilgang til midler innenfor kredittrammen, og du oppgir selvsagt ikke formålet med hvert eneste uttak.

Rentene kan bli veldig høye

Høyere lånesum gir ofte lavere rente.Det at lånet er usikret medfører høyere kostnader. Man kan si at bankens manglende sikkerhet i form av pant, innhentes ved at rentene er høyere på usikrede lån. Eventuelle tap på enkelte kunder, dekkes inn av høyere fortjeneste på andre.

Hvor mye dyrere et usikret lån blir avhenger primært av banken du låner fra, lånestørrelsen og nedbetalingstiden, samt din egen betalingsevne. De laveste rentene er omtrent 7% nominelt, mens de høyeste grenser til det uakseptable.

Generelt er det slik at større lånesummer gir laveste nominelle rente. Folk med god betalingsevne og betalingshistorikk, får dernest de beste rentetilbudene. Derfor er det en enorm forskjell på rentenivået om en sikker bankkunde låner 500 000 kroner fra for eksempel Bank Norwegian, enn om en noe slurvete kunde med lav inntekt låner 10 000 kroner med kort nedbetalingstid. Sistnevnte betaler prosentvis betydelig mer i renter.

Låneutensikkerhet.net kan fortelle at et gjennomsnittlig lån uten sikkerhet har en rente på mellom 16-17%.

Dyrt å være fattig eller ung

Det er også noe ukurant ved dette at personer med dårlig betalingsevne får høyere renter. Er søkerens kredittscore lav (mindre sikker betaler) vil de fleste banker kreve høyere renter enn om kredittscoren er høy (mer sikker betaler). For de med god betalingshistorikk er dette finfint. For mange andre, spesielt unge mennesker, kan denne praksisen medføre unødvendig dyre renter.

Kan være for enkelt å få lån

Antallet personer med gjeldsproblemer i Norge er økende. Noe av dette skyldes uvettig opptak av usikrede lån og bruk av kredittkort. De mest ekstreme eksemplene er personer som tar opp en rekke lån, samt besitter flere kredittkort, og som har forbruk som overgår inntektene en lang gang.

Uvettig opptak av lån er blant annet et resultat av at Norge mangler et gjeldsregister. Et slikt register er på trappene ifølge Finansnorge.no, men frem til i dag har det åpenbart vært for enkelt å pådra seg for høy gjeld, blant annet fra usikrede lån. Konsekvensene av å misligholde et lån er noe man ikke skal kimse av. Kostnadene blir betydelig høyere og mange pådrar seg inkassosaker og betalingsanmerkninger.