Slik finner du bankenes billigste tilbud

Det er ingen gode grunner til å betale mer for et lån enn nødvendig. Skal du finne det billigste forbrukslånet må du kjenne til hvordan bankene tenker når de fastsetter rentebetingelsene. Deretter gjelder det å ha et best mulig sammenligningsgrunnlag. Her er rådene du trenger når du skal søke om forbrukslån.

Hva påvirker betingelsene på et forbrukslån?

Her er de viktigste faktorene som bestemmer prisen på et forbrukslån:

  • Størrelsen på lånesummen
  • Nedbetalingstiden
  • De ulike bankenes prispolitikk
  • Din kredittscore

Rentebetingelsene blir som regel bedre ettersom størrelsen på lånesummen øker. Dette ser vi enklest ved å sammenligne såkalte mikrolån med de største forbrukslånene. Et mikrolån kan ha effektive renter på flere hundre prosent, mens et stort forbrukslån kan få effektive renter helt ned i omtrent 8%.

De effektive rentene blir også lavere ettersom nedbetalingstiden øker. Dette er fordi alle gebyrkostnadene da fordeles på flere måneder.

Det er også prisforskjeller mellom bankene. Konkurransesituasjonen dikterer hvor lavt hver enkelt bank er villig til å gå når de tilbyr rentebetingelser.

Kredittscoren din avgjør mest

Kredittscoren din er likevel den viktigste faktoren når det gjelder vanlige forbrukslån av en viss størrelse. Mens mikrolånene og smålånene alltid er gjennomgående dyre, uansett hvem som søker, er renteforskjellene på større forbrukslån mest avhengig av søkerens økonomi. God kredittscore gir best rentetilbud fra bankene. God score gjør det også enklere å få aksept på lånesøknader, og søknader om kredittkort.

Det lønner seg å jobbe kontinuerlig for å forbedre kredittscoren. Du vil blant annet få god effekt av å alltid betale regninger i tide. Unngå også å ha for mye gjeld, spesielt fra kredittkort og forbrukslån. Det er også bedre å skylde én bank eller kredittselskap, i stedet for flere. Stabil inntekt er en spesielt viktig faktor for kredittscoren.

Det viktigste for å finne billig finansiering

Det viktigste du må ha i bakhodet når du skal søke om lån er at du må sammenligne så mange tilbud som mulig. Det er svært sjeldent to banker sender av sted to identiske tilbud. Det ene vil nesten garantert være billigere enn det andre. Med det høye antallet banker på markedet for forbrukslån, sier det seg selv at det lønner seg å undersøke tilbudene fra flest mulig.

Her finnes det strengt tatt ingen gode unnskyldninger for å være lat. Det koster ikke en krone å sende en uforpliktende søknad, og tidsbruken er uansett marginal.

Glem låneeksempelet som bankene oppgir

De fleste har fått med seg at alle banker oppgir et låneeksempel på nettsidene sine. Eksempelet er lovpålagt og skal illustrere hva gjennomsnittskundens betingelser er for et bestemt lånebeløp, og der lånebeløpet tilbakebetales innen en viss tid. De typiske opplysningene som oppgis er et spesifikt lånebeløp, nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyrets størrelse, nedbetalingstid og totalkostnad.

Når det gjelder forbrukslån er disse tallene å regne som kun retningsgivende. De betingelsene du får på et tilsvarende lån kan bli både merkbart bedre, og merkbart verre. Hva dine rentebetingelser blir vet du aldri før du får svar på søknaden din.

Se på totalkostnadene når du sammenligner

Når du innhenter flere tilbud, sørg for at alle søknader har lik lånesum og lik nedbetalingstid. Deretter er totalkostnaden ved nedbetalt lån det eneste du trenger å se på når du sammenligner. Hva hver enkelt bank averterer som laveste nominelle rente, og hvilke gebyrer de krever, er uinteressant. Det er sluttsummen av dette som betyr noe. Med det sagt, å fokusere på totalkostnaden forutsetter at tilbakebetalingsplanen faktisk følges.

Vurder å bruke en finansagent

Finansagenter er selskap som videreformidler lånesøknaden til alle banker de samarbeider med. Lendo og Aconto er to gode eksempler på slike agenter. Begge selskapene har avtaler med omtrent 15 forskjellige banker. Når de så mottar en søknad om forbrukslån, videresender de denne automatisk til samtlige. Deretter kommer det svar fortløpende ettersom hver enkelt bank behandler søknaden. Hos mange banker er denne prosessen automatisert, noe som betyr at alle svarene ofte kommer i løpet av kun noen timer. Svarene inkluderer et lånetilbud såfremt banken anser deg som kredittverdig.

Det koster ingenting å bruke agenten, og du forplikter deg heller ikke på noen måte. Hovedforskjellen på å søke selv til hver enkelt bank, sammenlignet med å bruke en finansagent, er tidsbruken.

Kan du søke sammen med partneren din?

En effektiv måte å skaffe seg bedre rentebetingelser på er å låne sammen med partneren din. To som søker om lån sammen kalles medlåntakere, noe de fleste banker tilbyr muligheter for. Begge har da lik rett til pengene, og begge blir ansvarlige for tilbakebetalingen. Dermed får banken lavere risiko for at lånet misligholdes, og de er derfor ofte rausere når de beregner rentetilbudet.

En medlåntaker bør være en person du har felles økonomi med, for eksempel samboeren eller ektefellen din. Å låne sammen med venner kan være en dårlig idé dersom det oppstår en krangel om tilbakebetalingen. Det er også mer komplisert i forhold til det skattemessige ved lånet. Gjeldsrenter gir rett til fradrag på skatten, noe som er mye enklere å fordele mellom registrerte partnere.

Oppsummering og et siste tips

Kortversjonen av vår gjennomgang kan oppsummeres i tre punkter.

  • Innhent så mange tilbud som mulig.
  • Velg det forbrukslånet med lavest totalkostnad.
  • Vurder å bruke en medlåner om du har.

Følger du denne tankegangen, gir du deg selv bedre muligheter til å finne det forbrukslånet som koster deg minst penger.

Det er imidlertid fortsatt mulig å redusere kostnadene på forbrukslånet, selv om du fant det billigste alternativet ut ifra din kredittscore. Det gjør du ved å betale kostnadsfritt ned på lånet raskere enn avtalt. Bruk de mulighetene som oppstår, for eksempel ekstra lønnsutbetalinger, bonuser, feriepenger, arv eller lignende.

Når bør du vurdere å finansiere båten med usikret kreditt?

Skal du låne penger til båt? Da er båtlån uten sikkerhet ikke det første du bør vurdere. Start heller med disse alternativene først.

Lønner det seg å ta opp båtlån uten sikkerhet?

Kikker du på båtlån uten sikkerhet? Vent litt. Før du kaster deg over de ulike tilbudene skal du få litt kjøtt på beinet. For lån til båt uten pant i farkosten kan fort bli dyrere enn nødvendig. Mange av «båtlånstilbudene» du ser er i realiteten ordinære forbrukslån.

Derfor skal du få vite hvilke alternativer du faktisk har.

7-metersgrensen

Det går en grense ved 7 meter. Eller 22,96 fot. Om båten er kortere eller lengre enn dette har mye å si for hvordan du kan finansiere kjøpet av den. Og hvor båten skal eller kan registreres.

  • Alle fritidsbåter over 15 meter skal registreres i skipsregisteret NOR.
  • For båter mellom 7 og 15 meter er registreringen frivillig.
  • Småbåter under 7 meter kan registreres i småbåtregisteret om man ønsker det.

Fordelen med NOR-registeret er at det er et rettsvernregister. Registrerer du en båt her, får du en like god beskyttelse av eierskapet som når du tinglyser en eiendom. Dette forenkler også prosessen med å skaffe et godt båtlån.

Lån til båter over 7 meter

Alle båter mellom 7 meter og 15 meter kan registreres i NOR. Dette åpner for at du kan få et rendyrket båtlån. Med pant i båten. Det er flere banker som tilbyr denne finansieringen. Og renten kan være veldig god. Helt ned i 3 % til 4 % hvis du stiller med en større egenandel.

Ulempen, for en del låntakere, er at bankene ofte krever at man ikke har voldsomt mye gjeld fra før. Dermed kan drømmen om en større båt ryke for ganske mange.

Når båten er under 7 meter

Båter under 7 meter kan ikke registreres i NOR. Dermed kan du heller ikke tilby bankene skipspant når du søker om lån.

Det er allikevel mange banker som er villige til å gi deg et båtlån. Med gode renter. Men da er forutsetningen at du stiller opp med minst 35 % av kjøpesummen som egenkapital. Og du må som regel registrere fartøyet i småbåtregisteret.

Innfrir du kravene over er det ikke umulig å få en effektiv rente på 5-tallet i de rette bankene.

Sikkerhet i egen bolig

Er boligen eller leiligheten din vesentlig mer verdt enn boliglånet? Da kan du sjekke med banken om den kan være villig til å øke lånet slik at du kan kjøpe båten med sikkerhet i boligen. Er lånet ditt et godt stykke under 75 % av eiendomsverdien har du trolig en del å gå på.

Er lånet ditt lavere enn 60 % av eiendomsverdien? Da kan du også be banken om et rammelån. Eller et Flexilån, som noen kaller det.

Å bruke sikkerhet i eiendom til å låne til drømmebåten, kan sende deg et par knepp ned på rente skalaen, sammenlignet med ordinære båtlån. Bare husk at den samlede rentekostnaden allikevel kan bli høyere hvis du bruker lang tid på nedbetalingen.

Båtlån uten sikkerhet

En rekke utlånere annonserer for båtlån uten sikkerhet. Bare vær klar over at mange av disse tilbudene i realiteten er forbrukslån. Fordelen med denne finansieringsformen er at du får svar raskere på om du får lån eller ikke. Du trenger heller ikke å sende over dokumentasjon på båten du vil ha.

Ulempen er at de effektive rentene raskt kan ende opp nært 20 %. Eller mer. Derfor anbefaler mange at du ser på slike lån som en siste utvei. Det er først når du har sjekket at ingen av de andre alternativene er aktuelle, at du bør vurdere å ta opp et forbrukslån for å kjøpe deg en båt.